Betere besluitvorming op basis van GEO-ICT

GEO-ICT maakt ruimtelijke informatie inzichtelijk

Door de beschikbaarheid van geo-informatie via internet, mobiele devices en nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals virtual reality, sensoring en drones, heeft GEO-ICT inmiddels een grote vlucht genomen. Maar hoe pak je dat aan en wat is de toegevoegde waarde van GEO-ICT? Een interview met Maryse Bücking, consultant GEO-ICT.

Wat is GEO-ICT?

“GEO-ICT is het vakgebied dat zich bezighoudt met informatie met een ruimtelijke component, dus alle informatie die een locatie heeft, en deze opslaat, analyseert en ontsluit. Een bekend voorbeeld is de autonavigatie, maar je kunt ook denken aan mobiliteitsvraagstukken, waarbij je met behulp van IT en sensortechnologie het verkeersbeeld fijnmazig in beeld brengt. GEO-ICT kun je ook goed gebruiken voor assetmanagement. Zo heeft Ordina voor Proximus, een Belgisch telecommunicatiebedrijf, een reel-trackingsysteem voor kabelhaspels ontwikkeld. Met behulp van IoT volgt het bedrijf de locatie en het gebruik van haspels, zodat deze niet kwijt raken en tijdig kunnen worden vervangen. Door het toevoegen van ruimtelijke dimensie aan de managementinformatie kunnen operationele kosten verminderen, schaarse resources slimmer worden ingezet en conversie verhoogd.”

Wat doet een consultant GEO-ICT?

“Als consultant houd ik me bezig met uiteenlopende zaken. Ik adviseer klanten wat de mogelijkheden zijn van GEO-ICT en wat in hun situatie de beste oplossing is. Daarnaast houd ik me bezig met data-analyse, onder andere door data te valideren, data-opslag, en het ontsluiten van data door deze bijvoorbeeld te visualiseren. Ik ben momenteel bezig aan een opdracht voor ProRail om met behulp van een applicatie de bovenleidingen vanuit zo’n 2400 CAD-tekeningen om te zetten naar een integrale dataset, waarbij ik nieuwe data genereer uit de tekeningen en data over de tekeningen samenvoeg, terwijl de relaties tussen de objecten behouden blijven. Voor ProRail is dat handig omdat ze bij onderhoudswerkzaamheden of storingen precies weten op welk baanvak ze de stroom moeten uitzetten en het cascaderende effect daarvan inzichtelijk krijgen.”

Hoe helpt Ordina de klant met GEO-ICT?

“Ordina heeft op het gebied van GEO-ICT veel ervaring opgebouwd bij uiteenlopende klanten in verschillende markten. Wij optimaliseren en innoveren bedrijfsprocessen door inzicht te geven op basis van de ruimtelijke werkelijkheid en deze waar nodig te verrijken met bestaande of nieuw gegenereerde informatie. Afhankelijk van de benodigde functionaliteit doorlopen we met behulp van een multidisciplinair team een of meer deelstappen, waarbij afhankelijk van de vraag andere specialismen in het team worden opgenomen. Denk daarbij aan data science, LinkedData of JTech. Het team zorgt daarnaast voor de ontwikkeling van het platform om ruimtelijke gegevens te kunnen registreren, optimaliseren, integreren, analyseren en op diverse manieren te ontsluiten. Daarbij maken we gebruik van technologieën als FME, esri en Open Source GIS, waarmee klanten informatie kunnen inwinnen, valideren, analyseren, transformeren, opslaan, ontsluiten en gebruiken.

Wat is de toegevoegde waarde van GEO-ICT voor de klant?

“Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de besluiten wordt genomen op basis van een geografische locatie. Veel van de informatie die onze klanten gebruiken, heeft een ruimtelijke dimensie, zoals het adres van een klant, communicatienetwerken, transport en verkeer, water- of energienetwerken, gebouwen in een dorp of stad en percelen. Door informatie visueel te maken, maak je informatie inzichtelijk. Bedrijven kunnen op basis van geo-informatie hun eigen dienstverlening of bedrijfsprocessen verbeteren en beter onderbouwde besluiten nemen. Wat is bijvoorbeeld de meest efficiënte route-indeling om tijd en brandstofkosten te besparen? Met behulp van GEO-ICT kan een bedrijf de optimale routes samenstellen voor het bezorgen van goederen of het bezoeken van cliënten. Een ander voorbeeld is vastgoed. Met geo-informatie kun je bepalen welke wijken in een stad in opkomst zijn, waardoor een vastgoedbedrijf weet waar ze het beste een pand kan kopen of ontwikkelen. En nu heel actueel in verband met het coronavirus is het in kaart brengen van ziektegevallen. Hoe groot is de kans op overlijden in een bepaalde regio en wijkt dat af van de norm? Waar ligt dat dan aan, bepaalde geografische indicatoren of juist hele andere?”

Kun je een praktijkvoorbeeld van je werk noemen?

“Voor Rijkswaterstaat hebben we met een GEO-ICT-team een Netwerk Beheer Applicatie (NBA) gerealiseerd. Met deze oplossing beschikt Rijkswaterstaat over alle relevante gegevens om het wegennet nu en in de toekomst actueel en betrouwbaar te houden. Hierdoor voorkomen we dat er fouten in de data gaan ontstaan, waardoor betrouwbaardere intensiteitsprognoses mogelijk zijn. Daardoor zijn de effecten van aanpassingen op het wegennet op verkeersdrukte en leefomgeving beter inzichtelijk te maken. Wat betekent de uitbreiding van een weg met een rijstrook bijvoorbeeld voor de uitstoot van stikstof, fijnstof en geluid? En als er een project voor provinciale wegen gerealiseerd wordt in de toekomst, wat betekent dat voor de verkeersintensiteit op rijkswegen en zijn dan extra maatregelen nodig?”

Wat voor typen klanten kom je tegen?

“Dat is heel divers. Ik heb onder meer voor Rijkswaterstaat gewerkt, voor ProRail en Antea Group, een advies- en ingenieursbureau. Collega’s van mij werken voor Eneco, Alliander en Schiphol. Voorheen werd GEO-ICT met name bij de overheid gebruikt, maar je ziet dat de industrie, maar ook andere sectoren, steeds meer de toegevoegde waarde van GEO-ICT inzien.”

Meer informatie over Spatial insights? Stel je vraag aan Edwin.

Edwin de Leeuw
Edwin de Leeuw
Business unit manager GEO-ICT
Klik om direct telefonisch contact op te nemen: +31 6 1297 5008 Bekijk mijn profiel op Linkedin Stuur een email