fbpx
blockchain en security

Blockchain als levensader in de zorg

“Dat systemen op zichzelf geen intuïtieve manier van gebruik kennen is irritant, dat die systemen nauwelijks communiceren met andere systemen is waar artsen en verpleegkundigen moedeloos van worden.” Marcel Daniels, voorzitter van de federatie van medisch specialisten, geeft een kernachtige samenvatting van een veelvoorkomend probleem in de zorg.

Waar we nu zijn

Informatie-uitwisseling tussen organisaties vereist connecties tussen systemen. Middleware en standaardisatie van data formats faciliteren dit. Echter de veelvoud aan standaarden, gecombineerd met kostbare, inflexibele connecties, beperken de integratie van patiëntinformatie. Datafragmentatie is het gevolg. En dat zorgt weer voor inefficiënte, frustraties, belemmering van grootschalig medisch onderzoek en soms zelfs verkeerde diagnoses.

Waar we naar toe moeten

Voor het verbeteren van informatie-uitwisseling tussen zorgdomeinen zou een betrouwbaar, breed toegankelijk, niet manipuleerbaar systeem wat gefragmenteerde data bij elkaar brengt, zeer welkom zijn. Blockchaintechnologie kan een belangrijke bouwsteen vormen voor dit systeem.

Hoe blockchain kan helpen

Een blockchainnetwerk is decentraal van opzet. Dat maakt het betrouwbaar, toegankelijk en geeft de patiënt controle over zijn data. Doordat informatie-uitwisseling plaatsvindt (in eerste instantie) binnen het netwerk is standaardisatie van data minder noodzakelijk. Cryptografie maakt het manipuleren van data vrijwel onmogelijk en het afschermen van data eenvoudig en veilig. Veiliger dan traditionele databases waarin data vaak niet eens is versleuteld. Dit terwijl data-integriteit misschien wel de belangrijkste eis is in de gezondheidszorg.

Hoe ver zijn we al

Zeker met de opkomst van gentechnologie, die een vergaande vorm van personalisatie zowel in diagnose als onderzoek mogelijk maakt, zal het belang van efficiënte en integere data-uitwisseling alleen maar toenemen. Dat blockchain meer is dan alleen potentie bewijzen onder ander de Canadese start-up CoralHealth en ook de Nederlands overheid. Dus blockchain als levensader in de zorg? Het lijkt nog ver weg, maar binnen een aantal jaar misschien zomaar realiteit.