fbpx

Digitale acceleratie in de energiemarkt

Elia is de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit van 30.000 tot 400.000 volt. Dit net strekt zich uit over in totaal meer dan 8.896 kilometer aan lijnen, ondergrondse en onderzeese kabels verspreid over heel België. Elia’s opdracht als transmissienetbeheerder is van cruciaal belang voor de gemeenschap. Ze transporteren de elektriciteit van de producenten naar de distributienetten, zodat zij op hun beurt elektriciteit bij elke verbruiker kunnen brengen, zowel particulier als zakelijk.

Naast het uitbaten en onderhouden van het hoogspanningsnet heeft Elia tal van andere taken, zoals die van marktfacilitator en het balanceren van productie en afname. Met de energietransitie en het verdwijnen van klassieke productiecentrales evolueert deze taak sterk en krijgt de eindconsument een centrale rol. Dit leidt tot tal van kansen en nieuwe mogelijke energiediensten: automatische sturing van consumptie in functie van prijzen zonder comfortverlies, energiecommunities, peer2peer energy trading en veel meer.

Om dit soort consumer centric diensten mogelijk te maken, lanceerde Elia in 2021 het consumer centric market design en organiseerden ze een hackathon voor de ontwikkeling van energiediensten voor de eindconsument. (Hackathon (eliagroup.eu)) Het team bestaande uit een sterke Ordina-vertegenwoordiging, won de hackathon met een innovatieve energiecommunity, genaamd ‘Greenbid’.

Vervolgens benaderde Elia Ordina met de vraag een gebruikersonderzoek uit te voeren naar de behoeften van mensen in het kader van energiecommunities. Elia wilde hiermee scherpstellen hoe ze hier het best op konden inspelen met digitale transformatieprojecten. Het is immers cruciaal om goed te begrijpen welke producten of diensten relevant zijn voor de eindklant. Zo voorkom je dat je nodeloos tijd en budget spendeert aan initiatieven die niemand aanspreken.

Aanpak Ordina

Tijdens de intakefase is in een reeks workshops met de belangrijkste business stakeholders van Elia bepaald wat de doelstellingen en scope van het gebruikersonderzoek moeten zijn.

Met op elkaar afgestemde verwachtingen is de user researcher aan de slag gegaan met het opstellen van een protocol voor het uitvoeren van de interviews. Dit protocol beschrijft de aanpak, de verschillende doelgroepen die worden bevraagd, het aantal interviews dat moet worden afgenomen om tot bruikbare inzichten te komen, en de vragenlijsten die onze user researcher als leidraad gebruikt om de interviews vlot te laten verlopen. Voor de interviews zijn verschillende respondenten bevraagd via een online videogesprek.

Resultaat

De resultaten van de interviews zijn verwerkt in een rapport met de belangrijkste inzichten en een reeks concrete en werkbare aanbevelingen. Dit stelt Elia in staat de onderzoeksresultaten te gebruiken voor de verdere ontwikkeling van concepten binnen hun digitale transformatiestrategie. Tenslotte creëerden we enkele heldere persona’s die Elia een duidelijk beeld geven van de behoeften, doelen en wensen van de eindklanten.

Een digitaal product met impact

Hoe draagt gebruikersonderzoek in een vroege fase van een project bij aan een digitaal product met impact?

  • Elk initiatief vertrekt vanuit een aantal aannames. Gebruikersonderzoek helpt om die aannames te valideren of juist te ontkrachten
  • Concrete feedback geeft waardevolle inzichten om van meet af aan producten en diensten te ontwerpen die echte noden van gebruikers invullen
  • Je vermijdt nodeloos tijd en budget te spenderen aan initiatieven die niemand aanspreken
  • Je wint vertrouwen dat je digitale innovatieprojecten de goede richting opgaan

Benieuwd hoe we jou kunnen helpen met het opsporen van klantbehoeften? Neem contact met ons op!