Digitale transformatie middels ECD-implementatie

Cliëntendossier

Een gerenommeerde zorginstelling had behoefte aan een cliëntendossier dat beter zou aansluiten bij de bedrijfsvoeringprocessen. Voor dit digitale vraagstuk heeft de zorgorganisatie een projectleider vanuit Ordina in de arm genomen en vervolgens samen met Medicore het ECD geïmplementeerd.

Implementatie

Op basis van een patientjourney en blauwdrukfase is de conversie opgestart. Parallel aan de technische implementatie is ook aandacht besteed aan draagvlak, communicatie en training van de eindgebruikers. Dat gebeurde in een driehoekorganisatie van zorginstelling, ECD-leverancier en Ordina-projectbegeleiding. Deze combinatie zorgde een duidelijke rolscheiding, wat de kwaliteit van de implementatie sterk heeft bevorderd.

Traject

In twee jaar tijd is een gezamenlijk traject doorlopen van selectie, technische implementatie tot aan het in gebruik nemen van het Medicore ECD. Waarbij alle medewerkers zijn geïnformeerd en getraind en bedrijfsprocessen zijn geoptimaliseerd.