fbpx
Containerschip in de haven Rotterdam

Hoe Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en Ewals Cargo relevant blijven door data

Om te komen tot een intelligente datagedreven organisatie wordt gebruik gemaakt van diverse vakgebieden, zoals Datascience, GEO-ICT en Supply Chain Optimization. Ordina heeft ervaren professionals op deze vakgebieden, zoals datascientists, GEO-ICT consultants en BI specialisten.

Havenbedrijf Rotterdam

Data science is een multidisciplinair vakgebied dat met behulp van statistiek, data-analyse en algoritmen waarde haalt uit grote hoeveelheden (on)gestructureerde data. Met de Ordina Data2Value aanpak zorgen we ervoor dat datascientists onderdeel zijn van een multidisciplinair agile team, waardoor prototypes van prognoses en algoritmes daadwerkelijk in productie komen.

Zo heeft een team data scientists voor Havenbedrijf Rotterdam bijgedragen aan een groeiend business model. Als een schip in de haven van Rotterdam wil aanleggen, moeten verschillende partijen op het juiste moment activiteiten ondernemen. Door op basis van beschikbare data aankomsttijden nauwkeuriger te voorspellen, wordt de efficiëntie flink vergroot. De CO2-uitstoot daalt daardoor met 4 procent en meer schepen kunnen de haven in Rotterdam aandoen. Een meer efficiënte operatie dat heeft geleid tot een groeiend businessmodel.

Ewals Cargo

Ook supply chain optimization is een vakgebied dat kan bijdragen aan de transformatie naar een intelligente datagedreven organisatie. Ordina’s Supply Chain Optimization (SCO)-team helpt om complexe processen inzichtelijk te maken en optimaal aan te sturen. Dankzij onze oplossingen kunnen onderbouwde beslissingen worden genomen, met het oog op maximale efficiëntie. Zo kunnen wij met behulp van wiskundige en algoritmische technieken mensen en middelen zo efficiënt mogelijk inplannen zonder verlies van kwaliteit en service.

Zo heeft Ordina voor internationaal transport bedrijf Ewals Cargo op basis van Quintiq-technologie een cost optimal routing ontwikkeld. Een systeem dat Ewals Cargo Care in staat stelt om met behulp van een algoritme op een snelle en efficiënte manier uit te rekenen wat voor de klant de optimale route is qua kosten. De centrale planningsapplicatie maakt datagedreven optimalisatie mogelijk, waardoor het bedrijf efficiënter kan plannen en kostenbesparend kan werken.

Rijkswaterstaat

GEO-ICT is een derde vakgebied dat kan bijdragen aan een intelligente datagedreven organisatie. GEO-ICT is het verkrijgen van nieuwe inzichten door data in hun ruimtelijke context te analyseren, waardoor betere business besluiten genomen kunnen worden. Ordina gebruikt haar aanpak Smart Spatial Solutions, om ervoor te zorgen dat GEO-ICT waarde creëert. Door ruimtelijke dimensie toe te voegen aan managementinformatie kunnen organisaties operationele kosten verminderen, schaarse resources slimmer inzetten en conversie verhogen.

Met behulp van GEO-ICT heeft Ordina voor Rijkswaterstaat een nieuw portaal ontwikkeld waarmee zij beter in staat is om de kennis over het wegennet nu en in de toekomst actueel, paraat en betrouwbaar te houden. Hiermee kunnen in de tijd de effecten van aanpassingen op het wegennet op verkeersdrukte en leefomgeving beter inzichtelijk worden gemaakt.