fbpx

Ordina voor Defensie

Ordina richt zich als lokale, onafhankelijke IT-dienstverlener in de Benelux op het realiseren van digitale voorsprong bij klanten. Dit doen wij door het bedenken, bouwen en beheren van technologische toepassingen. We hebben onze mensen, expertise en oplossingen onderverdeeld in businessproposities waarmee we ook voor verschillende onderdelen van Defensie actief zijn. Zo leveren we met onze jarenlange kennis en ervaring in het Defensiedomein verschillende oplossingen op het gebied van informatiegestuurd optreden waarmee we versnelling en efficiency in data-onderbouwde besluitvorming faciliteren.

Ordina helpt defensie op weg naar een intelligente datagedreven organisatie

Binnen Data-driven werken we aan oplossingen voor digitale transitie. Bij de Koninklijke Marechaussee implementeren wij het project Tactisch Operationeel Besluitvorming Systeem (TOBS). Een ultramodern planningsysteem voor het koppelen van personeel en materieel aan uit te voeren activiteiten.

TOBS vormt daarmee een cruciaal element in de Informatiegestuurd Optreden cyclus van de KMar. Op elk gewenst moment kunnen diverse scenario’s worden doorgerekend om de effecten op andere activiteiten, personele en materiële belasting maar ook kosten inzichtelijk te maken.

Voor de pantsergenie maken we met het project Cross Country Mobility (CCM) de toegankelijkheid van terrein inzichtelijk. Zo kunnen optimale routes worden berekend voor diverse typen voertuigen, rekening houdend met seizoensinvloeden. Ook is het mogelijk te berekenen wanneer welke hindernissen het meest effectief zijn om een tegenstander juist toegang tot het terrein te ontzeggen. Een ander project zet 2d drone beelden om in 3d beelden om commandanten van accurate informatie te voorzien ten behoeve van hun besluitvormingsprocedure.

Voor de Koninklijke Luchtmacht werken we aan een pilot voor systeemintegratie van counter-UAS systemen. Door een integraal en correct 3d beeld te vormen van diverse radar- en sensordata wordt een belangrijke stap gezet voeren acties in het kader van Informatiegestuurd Optreden.

Meerwaarde voor Defensie met een digitale strategie

Bij Digital acceleration staat alles in het teken van ontdekken, realiseren en verankeren van meerwaarde door het toepassen van een digitale strategie. Voor de Koninklijke Marine maakten we al een paar jaar geleden een Virtual Reality simulator van de Zr. Ms. Zeeland. In de VR-omgeving begeef je je in de ruimte onder het achterdek waar de FRISC zich bevindt. Alle handelingen die nodig zijn voor het lanceren als binnenhalen van de FRISC kunnen worden geoefend.

Een ander project voor de Koninklijke Marine is de Augmented Reality Periodieke Onderhoudskaart (ARPO). Via de Hololens wordt geprojecteerd welke handelingen moeten worden uitgevoerd voor onderhoud aan de motor van een FRISC.

Ook op het gebied van app-development zijn we actief. Voor het Korps Commandotroepen maakten we een app om gebruikers van de Raptar-S te laten trainen met dit instrument. In de app kan vrij worden geoefend met alle mogelijke instellingen, de juiste volgorde voor het installeren en kalibreren van de Raptar-S, of het instellen van een ballistisch profiel.

Toegevoegde waarde met onze business platforms

We creëren toegevoegde waarde met veilige, robuuste en schaalbare Business platforms & Cloud, ook voor Defensie, bijvoorbeeld op het gebied van SAP. In 2020 ontvingen we hiervoor vanuit SAP het unieke certificaat “Recognized Expertise Defense & Security 2020”. Naast verschillende SAP-opdrachten, voeren we momenteel met een aantal partners het munitieketen project uit, waarbij het verouderde WMS Kl V systeem wordt omgezet naar SAP.

Interesse?

Benieuwd wat Ordina voor uw vraag of uitdaging kan betekenen? We denken en werken graag mee aan oplossingen voor vandaag en de toekomst. Met ons ervaren en specialistische team voor Defensie zijn we trots op de uiteenlopende projecten die we voor Defensie mogen uitvoeren. Meer informatie over een van de projecten of interesse in een gesprek? We horen het graag!