Dividend

Dividendbeleid

Ordina hanteert een transparant dividendbeleid. We keren, afhankelijk van de beoordeelde omvang van de (bestaande dan wel te verwachten) cashpositie, tussen de 40%-60% van de nettowinst in een verslagjaar uit als dividend, waarbij als uitgangspunt geldt dat een gezonde balansverhouding van de onderneming gewaarborgd blijft en tevens de volgende voorwaarden gelden:

  • een solvabiliteit van ten minste 35% over het afgelopen verslagjaar;
  • een historische net debt/EBITDA-ratio van Q3 en Q4 kleiner dan 1,25;
  • de toekomstige net debt/EBITDA-ratio van Q1 en Q2 kleiner dan 1,25 (na uitbetaling dividend).

Dividendhistorie

2017
Nettowinst: EUR 3.110.000
Totale winstuitkering (incl. dividendbelasting): EUR 1.865.000 (60%)
Dividend per aandeel: EUR 0,02
Dividendbeleid: 40%-60% (t.o.v. WPA, onder voorwaarden)

2016
Nettowinst: EUR 5.038.000
Totale winstuitkering (incl. dividendbelasting): EUR 1.865.000 (37%)
Dividend per aandeel: EUR 0,02
Dividendbeleid: 35% (t.o.v. WPA, onder voorwaarden)

2015
Nettoverlies: EUR 3.168.000
Totale winstuitkering (incl. dividendbelasting): EUR 0,00 (0%)
Dividend per aandeel: EUR 0,00
Dividendbeleid: 35% (t.o.v. WPA, onder voorwaarden)