fbpx

FEC Data

Vandaag de dag begrijpen we steeds beter de enorme waarde die schuilgaat in data. Data speelt ook een belangrijke rol in de gehele FEC keten. Om detectie en preventie op het gebied van onder andere witwassen en fraude goed in te richten en te verbeteren, is juist correcte en betrouwbare data onmisbaar.

Zo kan de uitkomst van onderzoeken worden gebruikt om detectie verder te optimaliseren door gebruik te maken van Artificial Inteligence of Machine Learning. Daarnaast biedt het inzicht aan een organisatie, bijvoorbeeld voor het signaleren van daadwerkelijke risico’s. Is de zogenaamde Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA) bijvoorbeeld consistent met de daadwerkelijke risico’s? Maar ook voor meer algemene managementinformatie zoals gebruikersperformance.

 

Verder speelt data een essentiële rol om informatie te geven, krijgen of verrijken. Denk aan het (automatisch) rapporteren aan de relevante instanties zoals de Financial Intelligence Unit of De Nederlandse Bank. Of juist het verrijken van bestaande informatie door het toevoegen van informatie uit andere externe bronnen zoals De Kamer van Koophandel, Bureau Kredietregistratie of Europese Vrijhandelsassociatie.

Naast de enorme waarde die data heeft en brengt, zijn er ook risico’s. Met de introductie van wetgeving rond AVG/GDPR is het van groot belang dat data op de juiste wijze wordt gebruikt en bewaard. Wie heeft toegang tot welke data, welke data bewaren we wel en welke niet?

We helpen onze klanten met:

  • het ontsluiten van bronnen
  • het beschermen van data
  • AI en ML
  • managementinformatie
  • rapporteren aan instanties
  • het voldoen aan AVG/GDPR