fbpx

FEC Operations

Vanuit de monitoring-activiteiten, die zijn ingericht om witwassen op te sporen of fraude tegen te gaan, komt veel operationeel werk voort. Systemen genereren alerts die moeten worden behandeld, risicovolle zaken moeten verder worden onderzocht en uiteindelijk moet er gerapporteerd worden.

Door het implementeren van nieuwe monitoringtools, het introduceren van andere risicomodellen, of het toepassen van gewijzigde thresholds kan er een noodzaak tot remediation of lookback ontstaan. Bij tijdelijke pieken in de hoeveelheid alerts en/of cases die verwerkt moeten worden, of een tijdelijke dip in de capaciteit, is het fijn om te kunnen beschikken over een of meerdere extra teams.

Ordina levert deze capaciteit op het gebied van:

 • KYC/CDD
  Financiële instellingen zijn gehouden aan strenge eisen rond klantdossiers, voornamelijk voorgeschreven vanuit de WWFT. De instelling dient het doel en de aard van de relatie vast te stellen en de herkomst van middelen en vermogen; met als uiteindelijke doel, het vaststellen van het integriteitsrisico dat een klant in zich draagt. Hiervoor is (doorlopend) onderzoek naar klanten nodig door bijvoorbeeld het uitvoeren van periodieke en event driven reviews, maar zeker bij het aangaan van de relatie is het zetten van de juiste stappen van belang.
 • Fraude
  Om je eigen klanten en het financieel stelsel te beschermen zijn er maatregelen getroffen om (schade door) fraude tegen te gaan. Deze monitoringsystemen controleren, real-time, transacties op (mogelijke) afwijkingen en stoppen de transactie wanneer er iets aan de hand is. Vervolgens worden de meldingen onderzocht; resultaat kan zijn het vrijgeven van een transactie, of het melden van de verdachte of dader bij de autoriteiten. In sommige gevallen wordt er ook namens de organisatie aangifte gedaan tegen de dader(s).
  Bij fraude is er een nauwe interactie tussen instellingen op basis van het Protocol Incidenten-waarschuwingssysteem Financiële Instellingen (IFI). Middels PIFI zijn er vergunningen door de Autoriteit Persoonsgegevens verleend om, onder voorwaarden benoemd in PIFI, (potentieel strafrechtelijke) persoonsgegevens met elkaar te delen.
  Fraudemeldingen hoeven niet uit het eigen systeem te komen, deze kunnen ook van een collega-instelling of de opsporingsinstanties afkomstig zijn.
 • AML/CFT
  Bij het monitoren van transacties en klantgedrag in verband met risico’s rond witwassen en financiering van terrorisme, zijn er over het algemeen systemen ingericht die alerts genereren. Deze alerts moeten beoordeeld worden op onderzoekswaardigheid en bij voldoende risico zal er nader onderzoek moeten worden gedaan.
  Ongebruikelijke transacties moeten vervolgens gemeld worden aan de FIU.
 • Sancties
  In een sterk geglobaliseerde wereld is het aantal sanctiemaatregelen waaraan financiële instellingen moeten voldoen, sterk toegenomen. Wanneer een persoon of instelling op een sanctielijst terechtkomt is het een instelling niet toegestaan zaken te doen met dit subject, of transacties uit te voeren waarbij het subject betrokken is.
  Wanneer er een sanctiehit is, moet de analist vaststellen of het om de juiste persoon of instelling gaat en als dit zo is, moeten er gepaste maateregelen worden genomen. Met als mogelijk eindpunt een melding aan DNB.

We helpen onze klanten met: 

 • het opvangen van tijdelijke pieken door remediation – lookbacks – kalibratie van regels
 • het opvangen van een (tijdelijk) tekort in de operatie