Aandeel Ordina

ASCX

Kapitaal en aandelen

Het aantal gewone uitstaande aandelen bedraagt ultimo 2019 circa 93,3 miljoen aandelen. Ultimo 2019 staan er geen preferente aandelen uit. Ultimo 2019 staat er één prioriteitsaandeel uit. In 2019 zijn er geen nieuwe aandelen uitgegeven. Het uitgegeven en volgestorte prioriteitsaandeel en de uitgegeven en volgestorte gewone aandelen worden gekwalificeerd als eigen vermogen. Elk genoteerd gewoon aandeel Ordina N.V. geeft de houder recht op het uitbrengen van een stem.

Wet op het financieel toezicht (Wft)

In het kader van de Wet op het financieel toezicht (WfT)  in ter beurze genoteerde vennootschappen zijn de volgende meldingen door de vennootschap ontvangen (stand ultimo 2019):

  • Aandeelhoudersbelang 15% tot 20%: Mont Cervin Sàrl, Teslin Participaties Coöperatief UA
  • Aandeelhoudersbelang 5% tot 15%: Lazard Frères Gestion SAS, Dimensional Fund Advisors
  • Aandeelhoudersbelang 3% tot 5%: Acadian Asset Management, JP Morgan Asset Management Holdings Inc.

Voor een actueel overzicht van de meldingen verwijzen we naar de website van Ordina of naar het register ‘substantiële deelnemingen’ op de website van de Autoriteit Financiële Markten.

Aandeel Ordina

Volg het aandeel Ordina

Actuele Koers

Bekijk de actuele koers

Beleggingscalculator

Ga naar de beleggingscalculator

Dividend

Ordina hanteert een transparant dividendbeleid. Met inachtneming van een aantal randvoorwaarden en afhankelijk van de beoordeelde omvang van de (bestaande dan wel te verwachten) cashpositie keert Ordina tussen de 40%-60% van de nettowinst in een verslagjaar uit als dividend.

Lees meer over dividend