fbpx

Aandeel Ordina

ASCX

Kapitaal en aandelen

Het aantal uitstaande aandelen ultimo 2021 bedraagt circa 93,3 miljoen aandelen. Ultimo 2021 staan er geen preferente aandelen uit. Ultimo 2021 staat er één prioriteitsaandeel uit. In 2021 zijn geen nieuwe aandelen geëmitteerd. Elk genoteerd gewoon aandeel Ordina N.V. geeft recht op het uitbrengen van één stem.

Wet op het financieel toezicht (Wft)

In het kader van de Wet op het financieel toezicht zijn de volgende meldingen door de vennootschap ontvangen:

  • Aandeelhoudersbelang 15 tot 20%: Teslin Participaties Coöperatief UA,
  • Aandeelhoudersbelang 10 tot 15%: Mont Cervin Sàrl
  • Aandeelhoudersbelang 5 tot 10%: Dimensional Fund Advisors
  • Aandeelhoudersbelang 3 tot 5%: Lazard Frères Gestion SAS, Moneta Asset Management

Aandeel Ordina

Volg het aandeel Ordina

Actuele Koers

Bekijk de actuele koers

Beleggingscalculator

Ga naar de beleggingscalculator

Dividend

Ordina hanteert een transparant dividendbeleid. We keren, afhankelijk van de beoordeelde omvang van de (bestaande dan wel te verwachten) cashpositie, tussen de 40%-60% van de nettowinst over een verslagjaar uit als dividend. Lees meer over dividend