Kopjes met oranje oren

Algemene Vergadering 2 april 2020 uitgesteld

In verband met de situatie rondom het coronavirus is besloten dat de Algemene Vergadering van 2 april 2020 wordt uitgesteld. Gelet op de van overheidswege genomen maatregelen in de aanpak van het coronavirus acht Ordina N.V. het op dit moment niet verstandig een dergelijke bijeenkomst te organiseren.

Rekening houdend met en op basis van de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus zal op uiterlijk 30 juni 2020 een Algemene Vergadering plaatsvinden. De oproep daarvoor zal verder overeenkomstig de daarvoor geldende regels worden gedaan.

Aandeelhouders wordt verzocht de website van Ordina regelmatig te bezoeken voor eventuele nadere berichten met betrekking tot de Algemene Vergadering.

Per 20 februari 2020, de aankondigingsdag voor de AVA 2020, bedraagt het aantal geplaatste aandelen en het aantal stemmen als volgt:

Soort aandelen     Aantal aandelen     Aantal stemmen
Gewoon                 93.255.929              93.255.929
Prioriteit                            1                              5

Algemene vergadering 4 april 2019

Op donderdag 4 april 2019 vond de Algemene Vergadering (AVA) plaats. De agenda en overige relevante stukken zijn onderstaand gepubliceerd.

Per 21 februari 2019, de aankondigingsdag voor de AVA 2019, bedraagt het aantal geplaatste aandelen en het aantal stemmen als volgt:

Soort aandelen     Aantal aandelen     Aantal stemmen
Gewoon                 93.255.929              93.255.929
Prioriteit                            1                              5


Buitengewone Algemene Vergadering 30 oktober 2018

Op 30 oktober 2018 om 10.00 uur vond een  Buitengewone Algemene Vergadering (BAVA). De agenda en overige relevante stukken zijn onderstaand gepubliceerd.

Per 6 september 2018, de aankondigingsdag voor de BAVA, bedraagt het aantal geplaatste aandelen en het aantal stemmen als volgt:

Soort aandelen  Aantal aandelen  Aantal stemmen
Gewoon              93.255.929            93.255.929
Prioriteit            1                               5

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 26 april 2018

Op donderdag 26 april 2018 om 14.30 uur vond de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) plaats. De agenda en overige relevante stukken zijn onderstaand gepubliceerd.

Per 14 maart 2018, de aankondigingsdag voor de AVA 2018, bedroeg het aantal geplaatste aandelen en het aantal stemmen als volgt:

Soort aandelen  Aantal aandelen  Aantal stemmen
Gewoon              93.255.929            93.255.929
Prioriteit            1                               5

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2 mei 2017

Per 21 maart 2017, de aankondigingsdag voor de AVA 2017, bedroeg het aantal geplaatste aandelen en het aantal stemmen als volgt:

Soort aandelen  Aantal aandelen  Aantal stemmen
Gewoon               93.255.929           93.255.929
Prioriteit              1                              5