fbpx
Foto van Den Haag

Overheid

IT voor interactie tussen overheid, burger en bedrijfsleven.

De digitalisering van de samenleving betekent voor de overheden in Nederland en België nieuwe kansen, maar brengt ook complexe uitdagingen met zich mee. Wat moet er gebeuren om persoonlijke gegevens te beschermen? Hoe garandeert de overheid dat iedereen mee kan blijven doen in een digitale samenleving? En hoe maakt de overheid haar dienstverlening voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk?

Om deze uitdagingen te adresseren, investeert de Nederlandse overheid in multi-channelcommunicatie, een datagedreven werkwijze, een goede cloudomgeving en digitale veiligheid.

Whitepaper ‘Overheidsorganisaties kunnen sneller en slimmer digitaliseren’

Wil je ook je digitale transformatie versnellen en burgers, medewerkers en ketenpartners een hoger serviceniveau bieden? Kijk dan eens naar de voordelen van moderne, vellige, laagdrempelige applicaties en websites op basis van low-code. Download de whitepaper en versnel je digitalisering!

Multi-channelcommunicatie

Voor multi-channelcommunicatie wordt voortgebouwd op de bestaande voorzieningen om de dienstverlening beter en persoonlijker te maken. Bijvoorbeeld in de modernisering van de overheidsportalen, zodat mensen op één plek zaken met de overheid kunnen regelen die aan hun persoon gekoppeld zijn.

Zo beschrijft NL DIGIbeter, de gezamenlijke digitale agenda van alle overheden, hoe de Nederlandse overheid de komende jaren de samenleving digitaal vorm wil geven en het contact met burgers en ondernemers slimmer, toegankelijker en persoonlijker wil maken.

Datagedreven werkwijze

Om datagedreven te werk te gaan, gaat de overheid gebruikmaken van onder meer big data, kunstmatige intelligentie, Robotic Process Automation (RPA) en informatiegestuurd werken (IGW). Op die manier kunnen bijvoorbeeld de fraudebestrijding en de controle van identiteitsgegevens worden verbeterd en kunnen meer processen worden geautomatiseerd.

Cloudomgeving

Voor een wendbare overheid zijn de modernisering en ontsluiting van informatieplatforms nodig. Dat kan bijvoorbeeld als er in de uitvoering en ondersteuning van IT-systemen wordt gekozen voor een goede cloudomgeving. Tegelijkertijd moet de continuïteit van belangrijke overheidstaken gegarandeerd zijn en mogen gegevens van burgers en bedrijven niet op straat komen te liggen.

Illustratie van de Overheid horizon

Ordina en de overheid

Ordina beschikt over de expertise om te helpen bij het realiseren van de digitale ambities van landelijke, regionale en lokale overheden. Met behulp van de vijf businessproposities ondersteunt Ordina overheidorganisaties met innovatieve diensten en toepassingen. We weten bijvoorbeeld hoe we organisaties datagedreven kunnen maken en hoe basissystemen geoptimaliseerd kunnen worden. En onze multidisciplinaire High performance teams komen in korte tijd tot relevante vernieuwingen. Op die manier blijven onze klanten voorop lopen en zijn ze de verandering voor.

Vraag naar High performance teams

Ordina is succesvol in de overheidsmarkt. Eerder afgesloten mantelovereenkomsten vormen een solide basis. Voor verschillende ministeries en overheidsinstanties in Nederland en België zijn succesvolle projecten gerealiseerd. Ook is een bestaand raamcontract met de EU verlengd. Onze High performance teams passen uitstekend in de nieuwe manier van werken bij de overheid.

In vergelijking met vroeger zijn grote IT-projecten minder gebruikelijk en kiest de overheid steeds vaker voor kleinschalige projecten. Deze worden gerealiseerd in multidisciplinaire teams die via een agile en DevOps manier van werken veel toegevoegde waarde bieden.

Zo is een groot aantal High performance teams van Ordina bij de Politie ingezet om de digitalisering te versnellen. Een ander High performance team heeft de Centrale Vegetatie Databank ontwikkeld voor Bij12, een uitvoeringsinstantie voor de provinciale overheden.

Naast de eerdergenoemde mantelovereenkomsten en High performance teams levert Ordina informatiebeveiligingsdiensten aan diverse centrale en decentrale overheidsorganisaties, waaronder ministeries en zelfstandige bestuursorganen (zbo’s).

Tot slot gaat Ordina op basis van de business propositie Intelligente datagedreven organisaties een automatiseringsoplossing voor de Belastingdienst leveren voor het plannen van douanecontroles. Met dit omvangrijke project- en beheercontract is Ordina de komende acht jaar een belangrijke partner van de Belastingdienst.

Amsterdam 's nachts, lange sluitertijd

Ordina: uw digitale business partner

Ordina ondersteunt overheidsinstellingen met het realiseren van digitale ambities op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Vanuit multidisciplinaire High performance teams die in korte tijd tot de relevante vernieuwingen komen. Of het nu gaat om de ontwikkeling en het beheer van apps, de realisatie van digitale werkplekken, of om veilige datastromen, privacy & security of andere IT-zaken die burgers, bedrijven en overheidsinstellingen met elkaar verbinden.

Whitepaper – De digitale overheid en de menselijke maat