Jean-Paul van Wieringhen Borski Manager Global Sourcing +31(0)630296562

Sourcing Keuze Kompas

Ontdek uw mogelijkheden voor sourcing op maat

Wat betekent de keuze voor sourcing voor mijn organisatie? Welke sourcingvarianten zijn er? Welke variabelen dragen bij aan de realisatie van mijn doelstellingen? Waar moet ik allemaal aan denken? Overzie ik alle risico’s? Dit zijn allemaal vragen waarmee u te maken krijgt als u uw ICT-dienstverlening wilt uitbesteden. Om te bepalen welke sourcingsvorm voor u het beste is, is het noodzakelijk om exact te weten wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van de verschillende varianten zijn.

Concept

Met behulp van het Sourcing Keuze Kompas kunt u de karakteristieken van de verschillende variabelen in de samenwerkingsmodellen voor uw specifieke situatie inzichtelijk maken. Klanten die dit programma met ons doorlopen, zijn in staat om hun sourcingsvorm op basis van de mogelijkheden en risico's te optimaliseren.

Aanpak

Onze aanpak bestaat uit:

  • Kickoff-vergadering met kernteam om de 'echte vraag' en stakeholders definiëren;
  • Inventarisatie met behulp van een vragenlijst en individuele gesprekken met stakeholders; 
  • Validatie van de bevindingen van de interviews; 
  • Debriefing met kernteam, inclusief aanbevelingen en risico-analyses; 
  • Presentatie eindrapport aan opdrachtgever.

Resultaat

Na afloop heeft u een duidelijke beeld van mogelijke sourcingsvormen voor uw specifieke context. Op basis hiervan kunt u groeiscenario’s definiëren om de leveringsvorm verder te optimaliseren om de gestelde doelen te realiseren. Daarnaast worden de risico's geminimaliseerd, omdat u zich niet alleen beter bewust bent van de gevaren, maar ook omdat u weet welke tegenmaatregelen u kunt nemen.

Sourcing Keuze Kompas Contact Neem contact op met Jean-Paul van Wieringhen Borski