fbpx

Ordina en ProRail lanceren BODI-platform

Platform biedt ProRail mogelijkheid voor scenario’s-analyse

ProRail en de personenvervoerders verwachten in de toekomst dat het reizigersmateriaal op het spoorwegnet aanzienlijk zal groeien vanwege de toename van het aantal reizigers. Om deze toename in materieel op te vangen zal de capaciteit van de opstelterreinen (waar treinen en wagons worden geparkeerd) op de juiste locaties mee moeten groeien.

De spoorsector heeft voor het verbeteren van het proces van vraag en aanbod op opstelterreinen het project BODI (Behandelen en Opstellen Data en Informatie) gestart. Ordina heeft in samenwerking met ProRail hiervoor een schaalbaar Microsoft Azure Cloudplatform ontwikkeld om deze toekomstige scenario’s inzich-telijk te maken. Het platform is inmiddels operationeel.

Het BODI-platform biedt mogelijkheden om de capaciteitsbehoefte van vervoerders af te zetten tegen het infrastructurele aanbod en verder te analyseren op de korte en middellange termijn. Het platform biedt ondersteuning binnen ProRail aan de onderstaande hoofdprocessen:

  • Jaarlijkse vraag (vervoerders) en aanbod (infrastructuur) analyse
  • Knelpuntenanalyse op vraag & aanbod
  • Scenario’s-analyse door variaties op vraag en aanbod

Slim inzetten van met data verrijkte kennis

ProRail kan met behulp van dit platform de besluitvorming over capaciteitsuitbreiding samen met de vervoerders enorm te verbeteren door de inzet van datagedreven inzichten uit het BODI-platform. De huidige versie van BODI ondersteunt in analyses voor reizigersmaterieel. De wens is om BODI op termijn uit te breiden met analyses voor het opstellen van goederenmaterieel.

Het BODI-platform heeft een aantal doelen: Het bepalen van de capaciteitsbehoefte van vervoerders en deze afzetten tegen het aanbod, het identificeren van en besluiten over capaciteitvergrotende maatregelen. En als derde het in uitvoering brengen en monitoren van realisatie en opbrengst van maatregelen. Datagedreven inzichten helpen ProRail ook om risico’s en kansen op infrastructurele projecten in een vroeg stadium te identificeren.

Een datagedreven organisatie is in staat actief kennis uit de organisatie te vermenigvuldigen met kennis uit data. Door deze, met data verrijkte, kennis slim in te zetten op alle lagen van de onderneming en in alle bedrijfsprocessen is de organisatie wendbaar en in staat te excelleren in de steeds verder digitaliserende wereld. Hierdoor presteren ze beter en blijven ze relevant.
Om te komen tot een datagedreven organisatie wordt gebruik gemaakt van diverse vakgebieden, zoals Datascience, GEO-ICT en Supply Chain Optimization. Ordina heeft ervaren professionals op deze vakgebieden succesvol ingezet bij diverse klanten, zoals Rijkswaterstaat en Ewals Cargo.

ProRail Cloud

“De vernieuwende aanpak en samenwerking tussen ProRail en Ordina heeft geresulteerd in één van de eerste PaaS-oplossing (Platform as a Service) die in de eigen ProRail Cloud draait. Het mooie aan BODI is dat het zowel door ProRail als door vervoerders is te raadplegen. Alle gebruikers hebben toegang tot hetzelfde dashboard, wat de interactie tussen de partijen bevordert“, aldus Hans van Heukelum, accountmanager ProRail bij Ordina.

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of wil je meer weten over deze oplossing, neem dan contact op met Wonne Keysers.