Ordina en Stichting Landschap Erfgoed Utrecht gaan partnerschap aan

Ordina en Stichting Landschap Erfgoed Utrecht hebben een partnerschapsovereenkomst getekend, waarbij Ordina haar expertise inzet om Landschap Erfgoed Utrecht belangeloos te helpen op het terrein van IT en digitale oplossingen.

Eerder dit jaar sloot Ordina zich aan bij de Pledge 1%-beweging, waarmee Ordina wil bijdragen aan een betere wereld door minimaal 1% van haar tijd te besteden aan projecten voor maatschappelijke organisaties. Ton Mulleneers, Head of Delivery Ordina: “Dit partnerschap is een mooi voorbeeld van hoe we daar als Ordina invulling aan geven. Samen met Landschap Erfgoed Utrecht worden concrete IT-projecten gekozen en gerealiseerd, waarbij Ordina projectmanagement en inhoudelijke deskundigheid levert.”

Een eerste voorbeeld van de samenwerking tussen Ordina en Landschap Erfgoed Utrecht is het project ‘Kleine Landschapselementen’, waarbij GEO-data, die door duizenden vrijwilligers afgelopen jaren zijn verzameld, wordt ontsloten voor aangesloten gemeenten in de provincie en derde partijen.

Hein Pasman, manager bij Landschap Erfgoed Utrecht “We zijn bijzonder blij en trots dat we deze samenwerking met Ordina kunnen aangaan. Het zal Landschap Erfgoed Utrecht helpen haar activiteiten breder en sneller te ontwikkelen en nieuwe projecten te ontplooien.”

Stichting Landschap Erfgoed Utrecht heeft als doel het behouden, beheren en ontwikkelen van het land-schap, cultureel erfgoed en natuur in de provincie Utrecht.