fbpx
Man wijst iets aan op zijn laptopscherm.

Ordina vergroot slagkracht

Ordina is een verbeterprogramma gestart dat een overheadreductie gaat realiseren van structureel EUR 5 miljoen per jaar. Het gaat hierbij om het sterk vereenvoudigen van ondersteunende processen, het reduceren van management en het realiseren van een compacte staf op het hoofdkantoor. Ordina wordt hierdoor een organisatie die sneller en slagvaardiger acteert in een continu veranderende markt.

Met een verhoogde instroom van nieuwe medewerkers en een aantrekkende marktvraag, is er toch sprake van een afname van het aantal medewerkers en staan omzet en rendement van de Nederlandse activiteiten onder druk.

Voorlopig resultaat Q2

De voorlopige omzet van het tweede kwartaal bedraagt EUR 84,7 miljoen (Q2 2016: EUR 87,9 miljoen). De voorlopige EBITDA bedraagt EUR 2,7 miljoen (Q2 2016: EUR 3,7 miljoen). Het aantal werkdagen bedraagt 61 (Q2 2016: 62). Er is sprake van eenmalige posten die nagenoeg geen betrekking hebben op de operatie, waaronder de leegstandsvoorziening. Dit wordt in het halfjaarbericht nader toegelicht.

Genormaliseerd voor eenmalige posten bedraagt de voorlopige EBITDA EUR 0,4 miljoen negatief (Q2 2016: EUR 3,7 miljoen), grotendeels gedreven door een zwakke maand april en de afvloeiingskosten van EUR 2,4 miljoen (Q2 2016: EUR 1,5 miljoen).

De kosten voor het programma zijn reeds verwerkt in de afvloeiingskosten van Q2. De verwachte impact van het lagere kostenniveau bedraagt EUR 1-2 miljoen in H2 2017 en EUR 3-4 miljoen in 2018.

De nettocashpositie is verbeterd naar EUR 2,2 miljoen (Q2 2016: EUR 0,1 miljoen cash).

Tijdens de publicatie van de halfjaarcijfers op 24 augustus 2017 wordt een nadere toelichting gegeven.

Meer informatie?

Stel uw vraag via onderstaand formulier of bel +31 (0)30 663 7000.