Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit Johan van Hall, Dirk Anbeek en Jan Niessen en Caroline Princen.

Johan van Hall (1960) is per 1 januari 2019 benoemd als lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Ordina voor een periode eindigend in 2022. De heer van Hall is vicevoorzitter van de Raad van Advies bij het CBS en senior advisor bij Boston Consulting Group. Eerder was hij vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO, Chief Innovation & Technology Officer en was hij lid van de Raad van Bestuur van ABN AMRO.

 

Dirk Anbeek (1963) is sinds mei 2012 commissaris bij Ordina. Hij is tevens Algemeen Directeur en Directievoorzitter van Landal GreenParks. Tot 1 maart 2019 was de heer Anbeek CEO van Wereldhave N.V. De heer Anbeek werd benoemd op 9 mei 2012 en herbenoemd als commissaris op 26 april 2016 voor een periode van vier jaar.

 

Jan Niessen (1963) is in november 2015 benoemd als commissaris bij Ordina. Hij is Managing Director bij Mont Cervin S.A.R.L. sinds 2009. Tevens is hij niet-uitvoerend bestuurder van Amsterdam Commodities N.V. De heer Niessen werd herbenoemd als commissaris op 4 april 2019 voor een periode van vier jaar.

 

Caroline Princen (1966) is sinds april 2018 lid van de Raad van Commissarissen van Ordina. Van april 2018 tot en met december 2018 was zij voorzitter. Zij is tevens CEO van de Nuts Groep. Daarnaast is zij voorzitter van de Raad van Toezicht van het UMC Utrecht en lid van de Raad van toezicht van het Filminstituut EYE. Eerder was zij lid van de Raad van Bestuur van ABN AMRO en lid van de Raad van Commissarissen van Royal Flora Holland. In 2022 loopt de eerste benoemingstermijn van mevrouw Princen af.

Commissies

De Raad van Commissarissen heeft twee commissies ingesteld: een auditcommissie en een remuneratie, nominatie en HR-commissie. De commissies zijn samengesteld uit leden van de Raad van Commissarissen en hebben hun eigen reglement. De leden van de auditcommissie zijn Dirk Anbeek (voorzitter) en Jan Niessen. De leden van de remuneratie, nominatie en HR-commissie zijn Caroline Princen (voorzitter) en Johan van Hall.

Downloads