Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit Johan van Hall, Jan Niessen, Caroline Princen, Filip Michiels en Thessa Menssen.

Johan van Hall (1960) is per 1 januari 2019 benoemd als lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Ordina voor een periode eindigend in 2022. De heer van Hall is vicevoorzitter van de Raad van Advies bij het CBS en senior advisor bij Boston Consulting Group. Eerder was hij vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO, Chief Innovation & Technology Officer en was hij lid van de Raad van Bestuur van ABN AMRO.

 

Jan Niessen (1963) is in november 2015 benoemd als commissaris bij Ordina. Hij is Managing Director bij Mont Cervin S.A.R.L. sinds 2009. Tevens is hij niet-uitvoerend bestuurder van Amsterdam Commodities N.V. De heer Niessen werd herbenoemd als commissaris op 4 april 2019 voor een periode van vier jaar.

 

Caroline Princen (1966) is sinds april 2018 lid van de Raad van Commissarissen van Ordina. Van april 2018 tot en met december 2018 was zij voorzitter. Zij is tevens CEO van de Nuts Groep. Daarnaast is zij voorzitter van de Raad van Toezicht van het UMC Utrecht en lid van de Raad van toezicht van het Filminstituut EYE. Eerder was zij lid van de Raad van Bestuur van ABN AMRO en lid van de Raad van Commissarissen van Royal Flora Holland. In 2022 loopt de eerste benoemingstermijn van mevrouw Princen af.

Filip Michiels (1970) is op 30 juni 2020 benoemd als commissaris bij Ordina, voor een periode van vier jaar. Hij is tevens CIO bij TUI sinds eind 2014. Daarnaast is hij bestuurslid bij Belgian Travel Network. Eerder was hij CIO bij Gateway en Hoofd IT a.i. van Lanxess Belgium.

Thessa Menssen (1967) is op 30 juni 2020 benoemd als commissaris bij Ordina, voor een periode van vier jaar. Zij is tevens lid Raad van Commissarissen Alliander, PostNL en FMO lid Raad van Toezicht Stichting Topvrouw van het Jaar, het Scheepvaartmuseum en het Kröller Müller Museum. Eerder was zij CFO en lid van de Raad van Bestuur BAM Groep, CFO/COO Rotterdams Havenbedrijf.

Commissies

De Raad van Commissarissen heeft twee commissies ingesteld: een auditcommissie en een remuneratie, nominatie en HR-commissie. De commissies zijn samengesteld uit leden van de Raad van Commissarissen en hebben hun eigen reglement. De leden van de auditcommissie zijn Thessa Menssen (voorzitter) en Jan Niessen. De leden van de remuneratie, nominatie en HR-commissie zijn Caroline Princen (voorzitter), Johan van Hall en Filip Michiels.

Downloads