fbpx
Rosan den Hollander over werken bij Ordina

Rosan, Business Transformation Consultant, over werken bij Ordina

Rosan den Hollander werkt sinds augustus 2020 bij Ordina als Business Transformation Consultant. Momenteel is ze als Digital Culture & Change Lead in gezet bij netbeheerder Alliander.

“Weet je wat het is,” zegt Rosan den Hollander. “Een digitale transformatie binnen een organisatie, die vóel je gewoon. Het is lastig uit te leggen, maar het heeft een bepaalde vibe. Je voelt en proeft dat mensen enthousiast worden als ze iets nieuws leren of op een andere manier gaan werken. Je ziet het ook, aan de twinkeling in hun ogen. Daaraan kan ik zien dat ze iets hebben geadopteerd. Dan gaan ze erover vertellen aan collega’s. En ja, dan krijg je een sneeuwbaleffect. Die twinkeling in de ogen, dat is waarover ik ’s avonds thuis aan mijn partner vertel. Dáár doe ik het voor.”

Uitdagende opdracht

Rosan den Hollander houdt van mensen en van die veranderingsvibe. Ze was in haar carrière al verantwoordelijk voor vele verandertrajecten. Sinds augustus 2020 doet ze dat in dienst van Ordina. Haar eerste opdracht is meteen een uitdagende: voor netbeheerder Alliander – verantwoordelijk voor een derde van alle stroomvoorziening in Nederland – leidt ze een traject dat ertoe moet leiden dat tech & datagedreven werken in de bedrijfsculltuur en het dna van alle ruim 7.000 werknemers komt. Alliander heeft een grote noodzaak tot versneld werken. De energietransitie is in volle gang. Windmolens, zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen: ze hebben allemaal invloed op het elektriciteits- en gasnet. Het is aan Alliander om de energienetten klaar te maken voor deze nieuwe wereld, en heeft daarmee een cruciale rol in de overgang naar een duurzame energievoorziening. Om die rol te kunnen vervullen is de inzet van technologie en data als een belangrijke pijler opgenomen in de strategie. Het Digital Capability Center, waar Rosan deel van uit maakt, is een onderdeel van de IT organisatie en is aanjager van de digitale en agile transformatie van Alliander. Het bestaat uit zowel agile coaches als digital culture & change leads.

IT in het hart

“Mijn opdracht bij Alliander is een hele puzzel,” zegt Rosan, met gevoel voor understatement. Gelukkig beschikt ze over de nodige kennis en ervaring om die puzzel op te lossen. Haar uitgangspunt? “Organisaties veranderen niet, mensen veranderen. Bij Ordina stellen we altijd de mens centraal in onze Transformation & Activation aanpak.”

In dit geval sluit die aanpak perfect aan bij de opdracht die Rosan vanuit Alliander kreeg. “Het Digital Capability Center wil IT terugbrengen in het hart van de organisatie, oftewel: de business. Dit moet gebeuren via de harten van de medewerkers. Daar kan ik me helemaal in vinden; door mensen te betrekken en met ze te verbinden bereik je een duurzame verandering. Doe je dit niet, dan verval je als organisatie snel weer in de oude manier van werken wanneer de aandacht even verslapt. Wij kijken juist naar de intrinsieke beweging die mensen maken en wat ze hierbij nodig hebben.”

Tech & Data Literacy

Om de medewerkers van Alliander in het hart te kunnen raken, werkt Rosan aan verschillende bewegingen. Zo is er een werkgroep die bezig is met IT-vakmanschapontwikkeling, dat ervoor moet zorgen dat IT medewerkers binnen Alliander bij blijven en voorop lopen in hun vak. Daarnaast heeft Rosan een zogenoemd Tech & Data Literacy programma ontwikkeld. Dit bestaat uit drie fases: Tech & Data awareness, Tech & Data training en Tech & Datagedreven werken. Het doel is dat de ‘workforce’ van ruim 7.000 medewerkers zich ontwikkelt naar een Tech & Datagedreven cultuur- en geletterdheid (literacy). Rosan: “Data awareness is de fase waarin de stategie, doelen en governance bepaald worden. Maar vooral ook de fase waarin we nieuwsgierigheid en enthousiasme willen wekken bij medewerkers. Dat doen we op allerlei manieren: van data hackatons tot video’s met succesverhalen over de inzet van technologie en data. En van gamification vormen van leren tot vernieuwende externe sprekers. Uiteraard zitten we nog midden in deze beweging en hebben we nog een hele weg te gaan. Dit soort fundamentale veranderingen moet je zorgvuldig en consequent doen, en kost dus ook tijd.”

I Love Tech & Data

Om die nieuwsgierigheid te wekken, wordt richting medewerkers niet gesproken van een Tech & Data Literacy progamma maar wordt binnen Alliander I Love Tech & Data als programmanaam gebruikt. “Dat spreekt een veel bredere doelgroep aan. Een deel van de medewerkers werkt uitvoerend in de buitendienst. Zij doen in weer en wind en voor dag en dauw onderhoud en hebben lang niet allemaal affiniteit met tech & data. Daarom willen we op een laagdrempelige manier duidelijk maken welke voordelen het oplevert voor hen. Door tech & data te gebruiken, kan Alliander bijvoorbeeld beter gaan voorspellen waar en wanneer storingen plaatsvinden. Hierbij is het voor te stellen dat daardoor monteurs minder vaak en minder onverwacht uit hun bed worden gebeld. En als ze ter plaatse zijn, kunnen ze met behulp van technologie het probleem sneller gaan verhelpen. De mensen mee nemen in dit soort voordelen die het ze op zal leveren om te veranderen, is cruciaal.”

Duurzame inzetbaarheid

Een ander voorbeeld is het onderhoudsdashboard dat is ontwikkeld. Rosan: “Voorheen keek men met verschillende ketenpartners naar verschillende data. Er was daardoor niet één waarheid en dat gaf veel frustratie en vertraging. Nu is er één dashboard waarin planning, forecasting en actuele kosten zijn opgenomen en voor iedereen inzichtelijk gemaakt. Dat werkt veel effectiever. Om mensen mee te krijgen, gaan we ook sessies organiseren over duurzame inzetbaarheid. We bespreken dan hoe iemands werk kan gaan veranderen, bijvoorbeeld door robotisering. Op het allerhoogste beleidsniveau gaat het weer om de inzet van artificial intelligence, om met de juiste data modellen investeringsbeslissingen te ondersteunen. Dat is vernieuwend en spannend, dus je moet mensen daar goed in meenemen.”

Agile aanpak

Waar daarbij de voornaamste uitdaging zit voor Rosan? “In het vinden van de balans tussen alle aspecten die van belang zijn in de verandering. En in het aansluiten op waar de organisatie en de mensen hierin nu staan en wat ze nodig hebben om te veranderen. En vooral in het maken van de verbinding tussen alle lagen van de organisatie. Directie en uitvoering hebben elkaar nodig om tot verandering te komen.” Het toverwoord daarbij is agile. “We hebben een rode draad en een vastomlijnende aanpak en visie die richting geeft op de rode draad en grote beweging. Maar daarin zetten we kleine agile stappen, eerst met een groep enthousiastelingen. We bekijken hoe die stappen uitpakken, evalueren, stellen bij en gaan weer verder. Daarbij gaan we ook weer agile om met de agile aanpak, trouwens. Zo blijven we wendbaar en houden we altijd het einddoel voor ogen.”

Als Business Transformation Consultant draag je bij aan duurzame verandering die nodig is om de organisatiedoelen te bereiken.

Coalition of the Willing

Die groep enthousiastelingen wordt binnen de aanpak van Ordina omschreven als Coalition of the Willing. “Zij zijn intrinsiek gemotiveerd om te veranderen,” vertelt Rosan. “Binnen korte tijd willen we met hen veel succesen realiseren. Die gaan als katalysator werken om de rest van de organisatie mee te krijgen. Zo kom je in de tweede fase, waarin collega’s elkaar niet alleen inspireren, maar elkaar ook daadwerkelijk dingen leren. Mensen moeten kennis opdoen, maar ook kunde en vaardigheden. Anders ga je het niet doen in de dagelijkse praktijk.”

“Zo krijg je steeds meer een cultuur waarin continu leren, verbeteren en innoveren centraal komen te staan,” vervolgt Rosan. “En zo bereik je ook die datagedreven cultuur waarnaar Alliander op zoek is. Toegewijd stappen blijven zetten, niet opgeven en continu scherp blijven op de gewenste cultuur. Ook gaan we daarvoor werken met de leadership groep die vanaf het begin voor moeten doen wat ze van de organisatie verwachten. Uiteindelijk nemen we de basis tech & datatraining op in het onboarding-programma, leiden we de hele organisatie verder op en gaan we de voortgang via self assessments meten en monitoren.”

Energie

Een intensief traject dus, maar Rosan krijgt er vooral energie van. “Omdat ik dankzij de agile aanpak dagelijks zie dat we vooruitgang boeken. Er is altijd iemand met die twinkeling in zijn ogen. Daarnaast werken we met andere transformation specialisten binnen Ordina continu aan de doorontwikkeling van onze aanpak. Ook van die sessies krijg ik altijd enorme energie, omdat je echt met gepassioneerde vakgenoten werkt. Die energie neem ik vervolgens weer mee naar Alliander.”