fbpx
scrum tijdens rugbywedstrijd

Scrum is niet agile

“Wij hebben een demo, geen review, dus wij doen geen Scrum.” Of: “Wij scrummen niet, want wij hebben geen product owner”. Dit soort dingen hoor je mensen regelmatig tegen elkaar zeggen.

Het lijkt wel of iedereen vindt dat zijzelf of anderen geen Scrum toepassen. Waarom is iedereen daar zo mee bezig? Is het een soort indekken van wat je zelf aan het doen bent, of heb je het idee dat je het beter doet dan de anderen en moet je dat even kwijt?

Als je er lang over nadenkt komt het volgens mij hier uit voort: hoe Agile is het dat wij als scrummasters en scrumteamleden ons zo strak proberen vast te houden aan de events en andere regels uit de scrumgids?

Agile manifesto

Wat staat er in het Agile manifesto: “Mensen en interacties boven processen en tools”? We lijken als scrummasters soms wel erg vast te houden aan de processen die beschreven zijn in de scrumgids, terwijl de realiteit toch vaak anders is dan de theorie voorhoudt.

Want hoeveel teams zijn er met één product owner die fulltime deze rol uit voert, of hoeveel teams zijn er met meer dan één product owner? Of wat denk je van teamleden die heel erg introvert zijn en transparant zijn heel moeilijk vinden, voor hun is scrummen soms een behoorlijke uitdaging. Teams met meer dan tien personen kom ik ook regelmatig tegen (volgens Scrum niet ideaal, maar bestaat vaak toch zo om diverse redenen). En hoeveel teams doen de sprint review, zoals het boekje voorschrijft (met een product owner die bijvoorbeeld de demonstratie doet)?

Alles volgens het boekje

Dus eigenlijk: hoeveel scrumteams ben je nou tegengekomen die alles volgens het boekje doen? Binnen onze afdeling heeft een student daar zijn afstudeeronderzoek naar gedaan, en wat bleek: niemand doet het helemaal volgens het boekje. Is dat erg? Nee volgens mij niet, want Agile en Scrum gaan om aanpassen en flexibel zijn. En dat is wat we met z’n allen doen, en dat is volgens mij juist goed. Ja, ik ben meer van de pragmatiek dan van theoretisch handelen.

Hierbij mijn advies: omarm het Agile gedachtegoed, en neem de scrumgids als basis. En zoek dan naar manieren waarop een team en hun omgeving optimaal functioneren om zoveel mogelijk business value op te leveren. En dan gaan we geen discussie meer voeren of jij nou wel of niet echt scrumt.