Foto van een digitaal slot

Cybersecurity & Compliance

Elke dag veiliger en weerbaarder. Digitaliseren zonder zorgen over security & privacy

Met onze businesspropositie Cybersecurity & Compliance maken we de IT-infrastructuur van onze klanten veilig en weerbaar tegen aanvallen. We voorkomen dat aanvallers kunnen binnenkomen. En als een aanval daadwerkelijk plaatsvindt, dan weet de klant hoe hij moet reageren, zodat de schade beperkt blijft en de systemen weer snel up-and-running zijn. Daarbij hanteert Ordina een integrale aanpak, waarin techniek, organisatorische vraagstukken en menselijke aspecten zijn meegenomen.

Veiligheid en privacy integraal gewaarborgd

Veiligheid en privacy integraal gewaarborgd

Een High performance team van Ordina heeft via een nulmeting onderzocht hoe zorgverzekeraar VGZ het waarborgen van informatiebeveiliging en privacy kan integreren in zijn software-ontwikkelingsprocessen. Doel is om al in de ontwikkelingsfase meer grip te krijgen op het niveau van informatiebeveiliging. Lees hier verder

Belast teams die IT-applicaties ontwikkelen niet met onnodige issues.

Onze aanpak

Toenemende veiligheidsrisico’s én strenge wet- en regelgeving vragen om een proactieve én continue aanpak op cybersecurity & compliance. Wij verhogen de veiligheid en weerbaarheid van onze klanten met een integrale aanpak, waarin techniek, organisatorische vraagstukken en personele aspecten zijn meegenomen. Het zogenaamde TOP-model (Techniek, Organisatie, Persoon).

Techniek: infrastructuur, applicaties & devices

De robuustheid van uw IT-landschap en netwerken is fundamenteel om klanten optimaal van dienst te zijn en medewerkers in staat te stellen om altijd en overal te werken. Daarom maken wij de dreigingen en kwetsbaarheden inzichtelijk. En implementeren we op basis hiervan de juiste preventieve, detectieve en correctieve maatregelen.

Organisatie

Organisatie: governance, risk & compliance

De werkwijze van uw organisatie moet controleerbaar zijn voor toezichthouders. Daarom zorgen we met onze maatregelen dat u aantoonbaar in control bent en voldoet aan geldende wet- en regelgeving. Welke eisen precies gelden, verschilt per sector én of u nationaal of internationaal opereert. Maar voor elke organisatie geldt dat het niet nakomen van normen steeds harder wordt afgerekend.

Persoon: belangrijke schakel in de veiligheidsketen

Vaak zijn datalekken, privacy schendingen of identiteitsfraudes gevolg van onveilig handelen door medewerkers. Daarom creëren we duidelijke security-kaders en stimuleren we de uw medewerkers op positieve wijze om veilig en geoorloofd te handelen.

Ook de veiligheid en weerbaarheid van uw organisatie verhogen?

Ordina’s Security & privacy maturity services zijn erop gericht het volwassenheidsniveau van informatiebeveiliging van organisaties te borgen als een hygiënefactor. Met als doel de weerbaarheid tegen technische en bedrijfsrisico’s te vergroten.

Wilt u ook competitief voordeel behalen met een proactieve aanpak op het gebied van cyberprivacy & compliance, maar weet u niet precies wat de juiste IT-keuzes zijn om daartoe te komen? Ga de uitdaging aan met de bewezen aanpak van Ordina.

Solutions