Dokter en patiënt bekijken info op iPad

Zorg Consultant: medewerkers optimaal ondersteunen met IT

Mijn naam is Karlijn en momenteel ben ik drie jaar werkzaam bij Ordina als Consultant Zorg. Het is een afwisselende baan, omdat mijn werkzaamheden altijd bestaan uit verschillende opdrachten bij diverse klanten.

Ik ben veel op pad om bij verschillende organisaties gesprekken te voeren met zorgprofessionals en cliënten, maar ook met bestuurders en management. De ene dag sluit ik aan bij een (zorg)teamoverleg en geef ik een presentatie aan grote groepen medewerkers. De volgende dag adviseer ik de directieraad, begeleid ik interactieve workshops en werk ik samen met de klant aan oplossingen voor hun vraagstukken.

Privacy is ‘hot topic’ in de zorg

Momenteel is privacy is één van de belangrijkste vraagstukken in zorgorganisaties. Klanten vragen zich af hoe zij in de praktijk om moeten gaan met de kaders die er zijn. Waar lopen zij tegenaan bij het begeleiden van een cliënt? En hoe kunnen zij daar het beste mee omgaan?

In de zorg staan de mensen centraal, en niet de regelgeving en IT. Om medewerkers mee te nemen in het onderwerp privacy en samen een manier te vinden om hiermee om te gaan, organiseer ik onder meer interactieve sessies. Zo creëer ik bewustwording rondom privacy en bespreek ik met medewerkers concrete oplossingen om toe te passen in hun dagelijkse werk.

Dé uitdaging: hoe kunnen we mensen optimaal ondersteunen met IT?

De centrale vraag is voor mij altijd: hoe kan een (zorg)medewerker, ondersteund door IT-oplossingen, zo optimaal mogelijk zijn of haar werk doen? Dat betekent dat je bij elke opdrachtgever de situatie goed in kaart moet brengen en vervolgens de beste aanpak kiest. Dat kan een groot verandertraject zijn, een korte adviesopdracht of een implementatietraject. Het hangt helemaal af van de klantvraag en de doelstelling.

Uiteindelijk is het doel wél altijd dat IT voor mensen werkt en hun werkprocessen ondersteunt. Versnelling door middel van digitalisering is ‘key’. Zo wordt het werk voor iedereen sneller, beter en gemakkelijker. Daarom zet ik me elke dag weer voor de volle 100% in als consultant in de zorg.